Jenama: Kosa kata Baku Bahasa Indonesia untuk Brand

Terdapat banyak kosa kata Bahasa yang jarang digunakan. kata jenama masih sedikit digunakan pada artikel daring. Sila kita simak pembahasannya jenama/je·na·ma/ n merek; jenis JAKARTA, KOMPAS.TV – Sudah hari Selasa, saatnya kita…